Portal @lfa  - Udruga za kreativni razvoj Web povezuje ljude Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Početna O nama
Tijela društva Članovi Aktivnosti Propisi Kontakt
O nama

 

 

ADRESA SJEDIŠTA: Belišće, Željeznička 11

Kontakt tel/fax: 031/663-676, mob: 098 902 7443

 

Vatrogasno društvo Belišće najstarija je udruga na području Grad. Nastanak i razvoj vatrogastva u Belišću usko je vezan uz razvoj industrije i samoga mjesta. Osnivanjem industrijske pilane i njezinim puštanjem u pogon, ( 27. studenog 1884. godine) vlasnik tvrtke S. H. Gutmann osnovao je i prvu vatrogasnu četu. Prema tadašnjim propisima niti jedna tvrtka nije mogla biti osigurana, ako nije imala protupožarnu zaštitu. Iz tog je razloga Gutmann i osnovao vatrogasnu četu u Belišću i bio njezin pokrovitelj.

Članovi Vatrogasnog društva bili su zaposlenici tvrtke, uglavnom činovnici, majstori i predradnici, a biti vatrogasac predstavljalo je svojevrsnu čast. Za prvog zapovjednika novoosnovane vatrogasne postrojbe, izabran je strojarski inžinjer Albert Hoffman, a za zamjenika Dominik Maraki. Ta prva vatrogasna postrojba bila je vrlo skromno opremljena (ručnom pumpom i nešto kudeljnih cijevi). Članove Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće obučavali su stručnjaci iz Budimpešte u svrhu protupožarne preventive, što je danas njegova primarna i prijeko potrebna djelatnost. Kako je jačala Belišćanska industrija pridavala se i veća pažnja opremljenosti vatrogasne postrojbe. Tako već 1912. godine Vatrogasno društvo Belišće ima četiri ručne pumpe i oko 2000 m cijevi.

U periodu između dva svijetska rata zabilježene su veće vatrogasne intervencije:
- 1925. godine veliki požar u kotlovnici tvrtke S. H. Gutmann ( postoje snimke u muzeju  “Belišće”).
- 1926. godine, požarom je zahvaćena krovna konstrukcija Činovničkog doma ( zgrada današnjeg Kina u centru Belišća)
- 1934. godine, požar skladišta ugljena koje je potpuno izgorijelo. Iste godine izgorijela je i sušara parketa.
 
Poslije 1945. godine, kada je započeo i značajniji razvoj Belišća, veća pažnja počela se  posvećivati protupožarnoj preventivi i zaštiti. Prema podacima iz 1947. godine vatrogasna četa brojila je 36 vatrogasaca pod zapovjedništvom Ernesta Wilhema. Od tegodine, obnavlja se i oprema, tako da jevatrogasno društvo posjedovalo velikivatrogasni agregat “Smekal” kapaciteta 1600 l/min i agregat “Sora”. 1966. godinenabavljeno je i prvo kombinirano vatrogasno vozilo,a 1970. godine i vatrogasni kombi.Već 1973. godine nabavljen je agregat “Rozenbauer”, a ubrzo i još jedno kombiniranovatrogasno vozilo.
Razvoj vatrogasne postrojbe, te veći zahtjevi preventive u industriji Belišća i protupožarnoj zaštiti, uvjetovali su i određene organizacijske izmjene u vatrogasnom društvu Belišće. Još 1949. godine spomenuta vatrogasna četa Belišće prerasla je u Industrijsko dobrovoljno vatrogasno društvo i kao takvo djelovalo je do 1968. godine. Od tada se za Kombinat “Belišće” osniva Profesionalna vatrogasna postrojba, a Dobrovoljna vatrogasna postrojba za mjesto Belišće. No, osnivanje i djelovanje dviju vatrogasnih postrojbi u Belišću, ipak nije moglo biti efikasno zbog potrebne opreme, tako da se 1972. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Belišće ugasilo. Stoga, tridesetak članova tog Vatrogasnog društva, priključilo se Industrijskom dobrovoljnom vatrogasnom društvu Belišće.

S obzirom da je 1991. godine uslijedio nesretni Domovinski rat, na području vatrogastva došlo je do značajnih ustrojstvenih promjena. Danas, u gradu Belišće, uz šest prigradskih naselja, šest Dobrovoljnih vatrogasnih društava, jednu profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu, Vatrogasno društvo Belišće od 2000. godine. Od tada je Društvo započelo djelovati s povećanim opsegom aktivnosti u području protupožarne zaštite. Na sve vatrogasne intervencije sa područja Grada i prigradskih naselja izlazi i pokriva upravo Dobrovoljno vatrogasno društvo Belišće. Iste godine Vatrogasno društvo Belišće od Grada je dobilo na korištenje prostor bivše prodavaonice građevinskog materijala u Željezničkoj ulici. Međutim, 2007. godine, temeljem ugovora o korištenju prostorija između Grada Belišća i Belišća d.d., vatrogasno društvo preselilo se u prostorije vatrogasnog spremišta tvrtke Belišće d.d.

Velike tehnološke promjene 21. stoljeća, izazvale su i potrebu za pronalaženjem novih i efikasnijih načina preventivne zaštite od požara na nizu novih i modificiranih tehnoloških sredstava. Što su promjene snažnije i brže povećane su i potrebe za unapređivanjem znanja koje predstavlja temeljnu vrednotu čovjeka i zajednice kojoj pripada. Organiziranjem brojnih tečajeva na razini Vatrogasne zajednice Grada Belišća,  u posljednih nekoliko godina, vatrogasno društvo Belišće postiglo je zavidnu razinu educiranosti članova Društva, od onih najmanjih pa do onih najstarijih koji aktivno i redovito sudjeluju na vatrogasnim intervencijama. Tehnička opremljenost Vatrogasnog društvo Belišće osjetno je slabija i na vrlo niskom stupnju, što je nesumnjivo veliki nedostatak u današnjim uvjetima velikog i snažnog tehnološkog razvoja. Unatoč tome, entuzijazam za ovu plemenitu djelatnost nije izblijedio. To potvrđuje i trenutni broj članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće

Kako bi Društvo u cijelosti ispunilo svoju misiju postojanja i djelovanja, pored članaka u lokalnim novinama, radio emisijama na lokalnoj radio stanici, odlučili smo pokrenuti ovu internet stranicu putem koje ćemo nastojati educirati i upoznati građane grada Belišća sa vatrogastvom i preventivnom zaštitom od požara. Dakako, potreba preventivne protupožarne zaštite nije samo na strani odgovornih za zaštitu već društva u cjelini. U tom pogledu edukacija  je nesumnjivo potrebna. Odgojno obrazovne institucije pružaju određenu razinu obrazovanja ali nisu jedinstveni izvor. U području preventivne zaštite od požara jedina smo udruga koja može upotpuniti izvor, ukloniti nedostatke i na taj način izbjeći negativne posljedice za čovjeka i društvenu zajednicu.

Pored spomenutih većih požara koji su gasili belišćanski vatrogasci, treba još izdvojiti  požar pilane i destilacije 1944. godine izazvani avionskim bombardiranjem, požar tvornice vune 1960. godine , zatim 1970. godine veliki požar u pogonu Destilacije,  1971. godina na skladištu starog papira, 1992. godine požar Upravne zgrade poduzeća u artiljerijskom napadu na Belišće, a 2000. godine veliki požar gradske deponije smeća. Pored gašenja  požara u samom Gradu, belišćanski vatrogasci odazivali su se  na gašenje požara u bližoj i daljoj okolici. Veliku ulogu belišćanski vatrogasci odigrali su i u Domovinskom ratu tijekom artiljerijskih napada na Belišće. Zahvaljujući dobroj obučenosti i entuzijazmu, belišćanski vatrogasci su niz puta pod kišom granata i cijenom vlastitog života spriječavali velike vatrene stihije.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Belišće, jedno je od rijetkih vatrogasnih društava Republike Hrvatske čiji su članovi pripadali različitim političkim poredcima i povijesnim razdobljima od austro-ugarske, kroz prvi i drugi svjetski rat, sve do Domovinskog rata i današnjice. Kroz svoju povijest vatrogasci ovoga društva susretali su se sa različitim posljedicama i nedaćama vatrene stihije u čemu su i svoje živote dovodili u kušnju i izlagali opasnosti. Unatoč tome, veliki entuzijazam, srce i snaga vatrogasaca ovoga Društva, omogućilo je da se ono u gradu Belišću razvija i živi do danas.


Sveti Florijan Susret djece i mladeži Skupština Vatrogasna himna Vatrogasna zajednica RH Vatrogasna zajednica OBŽ Portal vatrogasca RH Vatrogasna liga
powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"