Portal @lfa  - Udruga za kreativni razvoj Web povezuje ljude Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Početna O nama Tijela društva Članovi Aktivnosti Propisi
Kontakt
Propisi
Zakonski propisi
(Narodne novine br.106/99,117/01,36/02–Odluka USRH,96/03,139/04–proč.tekst,174/04,38/09,80/10)
(Narodne novine br.92/10)
 
Pravilnici - opremanje, osposobljavanje, organiziranje i djelovanje vatrogasnih postrojbi
(Narodne novine br.61/94)
(Narodne novine br.61/94)
(Narodne novine br.96/02 i Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine br.43/95, 91/02, – vidi čl.2. Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava – prestale važiti odredbe čl.1.st.2a 5., čl.46. i čl.47.)
(Narodne novine br.89/01)
(Narodne novine br.89/01)
(Narodne novine br.65/94)
(Narodne novine br.61/94)
(Narodne novine br.19/10)
(Narodne novine br.34/97 i 60/01)
(Narodne novine br.25/01)
 
Pravilnici iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
(Narodne novine br.35/94)
(Narodne novine br.35/94, 110/05 i 28/10)
(Narodne novine br.56/94)
 
Preventivna zaštita od požara
(Narodne novine br.61/94)
(Narodne novine br.65/94)
(Narodne novine br.118/10)
 
 
Pravilnici - građevine
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
(Narodne novine br.35/94, 55/94 i 142/03)
 
 
Pravilnici - uređaji za gašenje i dojavu požara
Pravilnik o sustavima za dojavu požara
(Narodne novine br.56/99)
Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
(Narodne novine br.67/96 i 41/03)
Pravilnik o uvjetima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara
(Narodne novine br.75/94 i 119/07)
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara
(Narodne novine br.35/94 i 55/94)
Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje ispravnosti stabilnih instalacija za dojavu, gašenje i sprječavanje nastajanja i širenja požara
(Narodne novine br.90/95, 61/96, 112/98 i 106/00)
Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
(Narodne novine br.61/96, 112/98 i 106/00)
Popis pravnih osoba koje imaju ovlasti za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara
(Narodne novine br.61/96, 112/98 i 106/00)
 
 
Pravilnici – vatrogasni aparati
Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata
(Narodne novine br.35/94, 55/94, 103/96 i 130/07)
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata
(Narodne novine br.35/94 i 55/94)
Rješenje o utvrđivanju cijena naljepnica kojima se označava održavanje vatrogasnih aparata
(Narodne novine br.85/08) 
Popis pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata
(Narodne novine br.52/95, 90/95, 61/96, 71/96, 112/98 i 106/00)
 
 
Pravilnici o zaštiti od požara
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara
(Narodne novine br.35/94)
Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara
(Narodne novine br.40/04, 55/94 i 89/01 – v.čl.14. i 15. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima)
Pravilnik o iskaznici ovlaštenih osoba za obavljanje određenih poslova kontrole zaštite od požara
(Narodne novine br.35/94 i 149/02)
Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za zaštitu od požara
(Narodne novine br.20/06)
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata
(Narodne novine br.100/99)
Pravilnik o zaštiti šuma od požara
(Narodne novine br.26/03)
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja
(Narodne novine br.146/05)
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima
(Narodne novine br.93/08)
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika
(Narodne novine br.44/88)

Sveti Florijan Susret djece i mladeži Skupština Vatrogasna himna Vatrogasna zajednica RH Vatrogasna zajednica OBŽ Portal vatrogasca RH Vatrogasna liga
powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"