Portal @lfa  - Udruga za kreativni razvoj Web povezuje ljude Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Početna O nama Tijela društva Članovi Aktivnosti Intervencije Vje?be Natjecanja
Propisi Kontakt
Intervencije

Vatrogasne intervencije tijekom 2010. godine

Članovi operativne postrojbe intervenirali su 98 puta i to 10 vatrogasnih intervencija gašenja požara i 88 tehničkih intervencija.

Po mjestu nastanka, požari su bili sljedeći:
1 Požar stambene građevine (u Bistrincima)
1 Požar javne građevine
2 Požara ostalih objekata (kontejneri, stupovi, rezervoari)
3 Požara dimovodnih kanala
1 Požar poljoprivredne površine
1 Požar drvenih provizorija (Bočalište)
1 Požar vozila  
Tehničke intervencije
87 Ispumpavanja
1 Spašavanje životinje s visine
U radu na vatrogasnim intervencijama aktivno je bilo uključeno 15 vatrogasaca, gdje je s obzirom na broj intervencija ukupno sudjelovao 52 vatrogasca s utroškom od 68 sati rada. U sklopu svog djelovanja imali smo dva protupožarna osiguranja javnog skupa, te sudjelovanje u Osnovnoj školi kroz prezentaciju vatrogastva zajedno sa DUZS.
Uzimajući u obzir broj vatrogasnih intervencija po mjesecima, vidljivo je da su požari nastali u vrijeme grijanja i toplijeg razdoblja.
Uzroci požara su 80 % ljudski faktor (nepažnja, nehat, neznanje i sl.), 5 % neispravne električne instalacije ili građevinska konstrukcija i 15 % drugi i ostali uzročnici.
U odnosu na 2009. godinu vidljivo je da je broj požara smanjen za 45 %. Valja istaknuti i požar drvenog provizorija (Bočalište), gdje je bila zakašnjela dojava i dolazak na mjesto požara u razbuktaloj fazi, a što je uzrokovalo veliku materijalnu štetu.

Vatrogasne intervencije tijekom 2009. godine

Ukupno 22 vatrogasne intervencije od čega 18 intervencija gašenja požara i 4 tehničke intervencije. 

Po mjestu nastanka, požari su sljedeći

1 Požar stambene građevine
1 Požar javne građevine
5 Požara ostalih objekata (kontejneri, stupovi, rezervoari)
1 Požar odlagališta otpada i naslaga na otvorenom         
3 Požara dimovodnih kanala
6 Požara trave i niskog raslinja
1 Požar drvenih provizorija (garaže s automobilom)         
 
Tehničke intervencije:
1 Ispumpavanja
1 Spašavanje osobe iz urušenih mramornih ploča
1 Spašavanje životinje s visine
1 Skidanje suicidne osobe s visine
 
Tijekom razdoblja pojačane opasnosti od požara u predžetveno i žetveno razdoblje organizirano je dežurstvo.
Uzimajući u obzir broj vatrogasnih intervencija po mjesecima, vidljivo je da su požari nastali u vrijeme spaljivanja biljnog otpada.
 
U radu na vatrogasnim intervencijama aktivno je bilo uključeno 18 vatrogasaca, a u odnosu na broj intervencija ukupno je sudjelovalo 87 vatrogasaca s utroškom od 108 sati rada.
Zabilježena su i dva protupožarna osiguranja javnog skupa (dolazak predsjednika RH i Nove godine), gdje je sudjelovalo 9 vatrogasaca s ukupno 26 sati rada.
 
Uspoređujući 2008 godinu vidljiv je porast broja požara za 23 %, gdje je potrebno istaknuti požar garaža s automobilima u centru grada, gdje je bila zakašnjela dojava i dolazak na mjesto požara u razbuktaloj fazi, a što je uzrokovalo veliku materijalnu štetu. Također požar trave i niskog raslinja oko objekta s protugradnim raketama, gdje je prijetila velika opasnost za susjedne stambene objekte.

Broj požara koji su nastali u posljednjih 12 godina na području grada Belišća je sljedeći:

1997 godine -                   87 požara;
1998 godine -                   52 požara;
1999 godine -                   79 požara;
2000 godine -                   33 požara;
2001 godine -                   22 požara;
2002 godine -                   32 požara;
2003 godine -                   42 požara;
2004 godine -                   20 požara;
2005 godine -                   22 požara;
2006 godine -                   21 požara;
2007 godine -                   33 požara;
2008 godine -                   24 požara.

Iz priloženog  je vidljivo da se u zadnjih 8 godina broj požara kreće oko 28 požara tokom godine. Porast požara se posebno iskazao kod požara stambenih objekata, gdje je materijalna šteta najveća. Sami pokazatelji nam govore da je potrebno još većeg promidžbenog i aktivnog učešća vatrogasaca u provođenju preventivnih mjera i upozorenjima pučanstvu što će doprinijeti većoj brizi i oprezu ljudi.

Uzroci požara su u 80 % slučaja ljudski faktor (nepažnja, nehat, neznanje i sl.), 5 % neispravne električne instalacije ili električnih trošila i 15 % drugi i ostali uzročnici.


Sveti Florijan Susret djece i mladeži Skupština Vatrogasna himna Vatrogasna zajednica RH Vatrogasna zajednica OBŽ Portal vatrogasca RH Vatrogasna liga
powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"